در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۷ بازدید
  نـه تـو می مانـی و نـه انـدوه...
و نـه هیـچ یـک از مـردمِ ایـن آبـادی!!!
بـه حـبابِ نگـران لـب یـک رود قسم...
و بـه کوتاهـیِ آن لحـظه ی شادی که گذشت...
غــصــه هـم می گـذرد...!!
آنـچنـانی کـه فقـط خاطره ای خواهـد مانـد...
لحـظه ها عریانند...به تن لحظه خود...جامه اندوه مپوشان هرگز...!!!
«سهراب سپهری»
  ۱۱:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۵
  منتظر بودم تو تایید کنی ((:
  ۲۳:۴۱ ۹۶/۰۸/۲۴
  صحیح =/
  ۲۲:۳۷ ۹۶/۰۸/۲۴
  ؟؟؟
 • ۷۹ بازدید
  ۱۵:۳۵ ۹۶/۱۲/۲۷
  عکسات لایک شدن و دنبال شدی به منم یه سرس بزن ^_^
  ۰۰:۲۰ ۹۶/۰۳/۱۵
  :)
  ۱۲:۰۰ ۹۴/۱۲/۲۷
  عکسات لایک شدن و دنبال شدی به منم یه سرس بزن^_^