در حال بارگذاری
بالا
 • ایستگاه گل..#استانبول
  ۲۰:۴۵ ۹۶/۰۸/۲۷
  چه زیبا لایک
 • ۱ بازدید
  استانبول همین الان ..
  ۲۰:۴۵ ۹۶/۰۸/۲۷
  سفرخوش
  ۲۰:۱۹ ۹۶/۰۸/۲۷
  araba sorojolare Jogh dozghon delar ...
  ۲۰:۱۷ ۹۶/۰۸/۲۷
 • ۴ بازدید
  بچها دارم میرم مسافرت به این زودی برنمی گردم دلم براتون تنگ میشه^_*
  ۱۹:۵۶ ۹۶/۰۸/۲۶
  به سلامتی... در پناه خداوند
  ۱۵:۰۵ ۹۶/۰۸/۲۶
  سفر ب سلامت
  ۱۴:۲۵ ۹۶/۰۸/۲۶
  فدات..
 • ۴ بازدید
  ۱۵:۲۸ ۹۶/۰۸/۲۷
  سلآم مرسی :)
  ۲۳:۱۲ ۹۶/۰۸/۲۶
  سلام خوبی ؟؟؟
  ۰۸:۲۹ ۹۶/۰۸/۲۶
  بله!؟
 • ۳ بازدید
  گــرگ هــا هــمــراه و انـــســان هــا غــریــب
بــا کــه بــایــد گــفــت ایــن حــال عــجــیــب؟
  ۱۱:۲۱ ۹۶/۰۸/۲۵
  سلاااام خواهش میشه ((:
  ۱۱:۱۱ ۹۶/۰۸/۲۵
  مرسی از لایکات همشهری
  ۱۱:۰۱ ۹۶/۰۸/۲۵
  مرسی از فالو :)
 • ۱۱ بازدید
  نـه تـو می مانـی و نـه انـدوه...
و نـه هیـچ یـک از مـردمِ ایـن آبـادی!!!
بـه حـبابِ نگـران لـب یـک رود قسم...
و بـه کوتاهـیِ آن لحـظه ی شادی که گذشت...
غــصــه هـم می گـذرد...!!
آنـچنـانی کـه فقـط خاطره ای خواهـد مانـد...
لحـظه ها عریانند...به تن لحظه خود...جامه اندوه مپوشان هرگز...!!!
«سهراب سپهری»
  ۱۱:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۵
  منتظر بودم تو تایید کنی ((:
  ۲۳:۴۱ ۹۶/۰۸/۲۴
  صحیح =/
  ۲۲:۳۷ ۹۶/۰۸/۲۴
  ؟؟؟
 • ۶۵ بازدید
  ۲۳:۰۸ ۹۶/۰۸/۲۴
  خوشوقتم ^^
  ۲۳:۰۵ ۹۶/۰۸/۲۴
  امیر 17 اصف..(:
  ۲۳:۰۳ ۹۶/۰۸/۲۴
  نآزنین 16 رشت شمآ؟