در حال بارگذاری
بالا
 • ۸ بازدید
  پرسش و پاسخ- مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۸ بازدید
  نمایندگان انجمن های عضو پیوسته شورا- مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۷ بازدید
  جناب آقای دکتر مجید قاسمی - مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۹ بازدید
  جناب آقای دکتر ناصر پرتوی -ارائه گزارش بازرس اصلی شورا - مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۹ بازدید
   جناب آقای مهندس حسین مهریان -ارائه گزارش عملکرد شورا در سال 1395- مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۶ بازدید
  مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 1396/03/08 برابر با سوم ماه مبارک رمضان
 • ۵ بازدید
  سخنرانی جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۴ بازدید
  اهداء جوایز به 14 انجمن برتر بر اساس ارزیابی عملکردشان در 5 سال متوالی در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۵ بازدید
  سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی رئیس محترم انجمن جمعیت توسعه علمی کشور در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۷ بازدید
  سخنرانی جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۵ بازدید
  چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۵ بازدید
  چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۲۶ بازدید
  جلسات شورا
 • ۲۳ بازدید
  برگزاری نشست شورا در ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری