در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
  آخرین جلسه اعضای هیات علمی
 • ۱۲۵ بازدید
  13- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
  hkh
  ۰۰:۳۹ ۹۳/۱۲/۲۷
  فوق العاده بود
 • ۹۷ بازدید
  12- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۸۰ بازدید
  11- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۲ بازدید
  10- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۲ بازدید
  9- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۵ بازدید
  8- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۸۷ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۷۷ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۷۵ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۲ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۶ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۱ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۵ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۷۷ بازدید
  کارگاه نانو
  ۲۰:۳۶ ۹۳/۱۲/۲۳
  سلام ان شاالله در راه علم و پژوهش به درجات موفقیت دست پیدا کنن خواهران.. آمین
 • ۹۷ بازدید
  7- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۴ بازدید
  6- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۵ بازدید
  5- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۱ بازدید
  4- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۶ بازدید
  3- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۵ بازدید
  2- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۸ بازدید
  1- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۷ بازدید
  ساکی-رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه‌ی یک اهواز
 • ۱۰۸ بازدید
  بنی‌نعمه - رئیس گروه‌های آموزشی استان خوزستان
 • ۶۹ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۲۳۰ بازدید
  ابراهیم عبیات-ناحیه‌یک اهواز
 • ۱۴۰ بازدید
  نرگس مشهدی نژاد
 • ۱۳۹ بازدید
  مهدی اورکی بختیار
 • ۲۴۳ بازدید
  مژگان آتشی
 • ۱۱۱ بازدید
  محمد مرادی اول
 • ۹۳ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
  علیرضا مجدم
 • ۱۰۱ بازدید
  علی خالدی
 • ۱۴۷ بازدید
  صادق کوتی
 • ۱۸۲ بازدید
  سیده میترا علوی
 • ۱۷۴ بازدید
  سمانه حسابی
 • ۱۸۵ بازدید
  سارا مشهدی نژاد
 • ۱۲۵ بازدید
  رضوان مفیدی