در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۸ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید
  آخرین جلسه اعضای هیات علمی
 • ۱۳۱ بازدید
  13- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
  hkh
  ۰۰:۳۹ ۹۳/۱۲/۲۷
  فوق العاده بود
 • ۱۰۱ بازدید
  12- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۸۲ بازدید
  11- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۸ بازدید
  10- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۵ بازدید
  9- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۷ بازدید
  8- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۹۰ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۷۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۷۸ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۶ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۵ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۸ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۸۰ بازدید
  کارگاه نانو
  ۲۰:۳۶ ۹۳/۱۲/۲۳
  سلام ان شاالله در راه علم و پژوهش به درجات موفقیت دست پیدا کنن خواهران.. آمین
 • ۹۹ بازدید
  7- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۹ بازدید
  6- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۸ بازدید
  5- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۳ بازدید
  4- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۱ بازدید
  3- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۰ بازدید
  2- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۰ بازدید
  1- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۹ بازدید
  ساکی-رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه‌ی یک اهواز
 • ۱۱۲ بازدید
  بنی‌نعمه - رئیس گروه‌های آموزشی استان خوزستان
 • ۷۱ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۲۳۶ بازدید
  ابراهیم عبیات-ناحیه‌یک اهواز
 • ۱۴۴ بازدید
  نرگس مشهدی نژاد
 • ۱۴۴ بازدید
  مهدی اورکی بختیار
 • ۲۵۰ بازدید
  مژگان آتشی
 • ۱۱۳ بازدید
  محمد مرادی اول
 • ۹۵ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
  علیرضا مجدم
 • ۱۰۵ بازدید
  علی خالدی
 • ۱۵۲ بازدید
  صادق کوتی
 • ۱۸۵ بازدید
  سیده میترا علوی
 • ۱۸۱ بازدید
  سمانه حسابی
 • ۱۹۲ بازدید
  سارا مشهدی نژاد
 • ۱۲۹ بازدید
  رضوان مفیدی