در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۸ بازدید
  یه قانونِ نانوشتِه اےهست 
کِه میگه :
هَمه اینایے
کِه عکساےتکست دار میذارن
رو پروفایلشون
بآ یکےاز اصلےترین
 مخاطباشون قهرن
وَ دارن اینجورے
باهاش صحبت میکُنن...
  ۱۰:۲۰ ۹۵/۰۷/۳
  باسلام لطقاازتصاویرم دیدن فرمائید
  ۲۲:۱۷ ۹۵/۰۵/۱۷
  سلووم..خوووش اوومدی گلمم ^ـــ^
  ۲۲:۱۷ ۹۵/۰۵/۱۷
  سلووم..خوووش اوومدی گلمم ^ـــ^