در حال بارگذاری
بالا
 • ۷ بازدید
  #دلمـ میخواهد آنقدر بگویمـ
کهـ تمامـ حرف هایمـ تهـ بکشد
آنقدر کهـ #لالـ شومـ 
و شعرهایمـ بخشکد
اما
بیچارهـ دستـ هایمـ
بیچارهـ دلیـ که تو مقابلشـ ایستاده ایـ
#بیچارهـ_منـ_که_شعرهایمـ_ارثـ_تو_باشد
دیگر چهـ فرقیـ میکند 
چه #مینویسمـ
پایانـ همهـ قصه هایـ دنیا را همـ که بدانمـ
#قصهـ_تو_برایمـ_تمامیـ_ندارد..
  ۰۳:۰۹ ۹۶/۰۲/۳
  سلامــ دوستــ عزیز #فرزانه خانم خواهشـ میکنم تشکر فراوانـ مهربون منم از آشنایی با شما خیلی خوشبختم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم ❣️
  ۰۲:۵۲ ۹۶/۰۲/۳
  سلام از حضور گرمتون ممنونم ببخشید اگر نتونستم همه عکساتونو لایک کنم تعدادشون بالاست از اشناییتون خوشحالم
  ۰۰:۲۰ ۹۶/۰۲/۱
  سلامـ دوستــ عزیز #هانی لایکــ به مهربونیتــ زنده باشی شبتونــ خوشــ
 • ۵ بازدید
  #روزگار_خوبیـ_نیستـ_نازنینـ
در چشمـ به همـ زدنیـ 
#پیر می شویمـ گاهیـ
بهـ حرفیـ، كنایه ایـ، آهیـ
پیر میـ شویمـ گاهی
با جمله ای،اتفاقیـ،نگاهیـ
و فاصله ی بینـ دوستیـ هایمانـ كوتاهـ میـ شود
#كوتاهـ...
پیر می شویمـ 
با #انتظارها، #نیامدنـ ها، #دیررسیدنـ ها
دلـ میـ بازیمـ ، #زخمـ می خوریمـ و #میـشكنیمـ 
روزگار خوبیـ نیستـ نازنینـ
#آدمـ_ها_را_آدمـ_ها_پیر_میـ_كنند_نه_گذر_ثانیهـ_ها...
  ۰۰:۲۴ ۹۶/۰۱/۲۵
  سلامـ دوستــ عزیز #sevdam لایکــ به وجود نازتــ مهربون زنده باشی شب خوشـیــ داشته باشید
  ۰۰:۱۸ ۹۶/۰۱/۲۵
  likeee
 • ۲ بازدید
  شاید
تقدیر روی #پیشانی‌امـ
نوشتهـ باشد
"همیشهـ فاصله ای هستـ"
ولی تو فقط گاهی برایمـ #بخند
آنوقتـ تقدیرمـ را #میـ_بوسمـ
و کنار میـ گذارمـ
تو که میـ خندیـ
#خدا تازهـ میـ فهمد
اگر تنها #عشقـ
اعجاز رسولانشـ بود
دنیای جهنمیـ
#بهشتـ موعود میـ شد...
عشقـ همیشهـ
معجزهـ ایـ تازهـ دارد...
#تو_فقطـ_گاهیـ_برایمـ_بخند..
  ۱۹:۳۵ ۹۶/۰۱/۲۳
  #زیبایـ منـ سیاهـ اگر چشمـ تو باشد سرمـ که بر زانوانـ تو باشد می‌دانمـ، شبـ از #چشم‌هایـ تو می‌آید پنهانیـ به دره‌ها می‌ریزد بر کوه‌ها و دشت‌ها می‌گسترد دریاییـ #تاریکـ، زمینـ را در خود می‌پوشد.. #سیاهـ_اگر_چشمـ_تو_باشد_روشنایـ_منـ_استـ..
 • ۴ بازدید
  #کامنــتــــــً_اول...
  ۲۳:۴۶ ۹۶/۰۱/۲۲
  سلامـ داداشی گلمـ صادق همچنین تبریک به وجودتـــ ❣️
  ۲۳:۴۰ ۹۶/۰۱/۲۲
  سلام تبریک جمال جان
  ۲۳:۲۴ ۹۶/۰۱/۲۲
  ممنوون داداش همچنین
 • ۶ بازدید
  #کامنــتــــــً_اول...
  ۰۱:۰۰ ۹۶/۰۱/۲۱
  سلامـ داداش گلمـ #امیر فداییــ مهربونمـ شبتونــ خوشــ ❣️
  ۰۰:۵۹ ۹۶/۰۱/۲۱
  سلامـ دوستــ همیشگـیــ #آتش لایکــ به مهربونیتــ.. زنده باشی شب خوشـیــ داشته باشید
  ۰۰:۵۹ ۹۶/۰۱/۲۱
  سلامـ دوستــ عزیز #sevdam نگاهتونـ عالیـ تشکرات فروان شبتون خوش..
 • ۴ بازدید
  #اسمشـ_چیستـ؟
اینـ حسـ، اینـ حالـ؛
همینـ که وقتیـ به تو فکر می کنمـ
از گوشه ی لبهایمـ #لبخند چکهـ می کند 
اسمشـ چیستـ؟
اینـ کار، اینـ رفتار؛
که نشسته‌امـ و تو را #مو به مو مرور میـ کنمـ
و عطر #موهایتـ گیجمـ می کند؟
اسمشـ چیستـ؟
اینـ #رویا، اینـ خیالـ؛
که تو از دور می‌آییـ و انار‌های باغ شعرمـ
کالـ کالـ، سینه چاکـ می کنند؟
اسمشـ را چه بگذارمـ
 که تو،
#دوستتـ_دارم_معنیـ‌ش_کنی؟
  ۲۱:۱۷ ۹۶/۰۱/۱۸
  مرسی مهربون :)
  ۱۷:۱۵ ۹۶/۰۱/۱۸
  سلامـ دوستــ عزیز #مهتاب لایکــ به مهربونیتــ ❣️ روزتون قشنگــ ✔️
  ۰۸:۵۲ ۹۶/۰۱/۱۸
  لایکه :)
 • ۴ بازدید
  مدتـ هاستـ می‌خواهمـ بگویمـ
#دوسشــ دارمـ اما...
شما که غریبهـ نیستید
رویشـ را ندارمـَ
می‌خواهمـ بگویمـ :
عاشقـ #چشمانتـ شده‌امـ
اما #شرمـ می‌کنمـ
می‌ترسمـ بگویم
بودنتـ حالمـ را خوبـ می‌کند
#صدایتـ زیباترینـ
آهنگـ شب‌هایمـ می‌شود
می‌ترسمـ بگویمـ
او همـ ماندنی نباشد...
آدم‌ها را کهـ می‌شناسیـ
تا بویـ دوستـ داشتنـ
به مشام‌شانـ می‌رسد
#هنوز_نیامدهـ_هوایـ_رفتنـ_بهـ_سر_شانـ_میزند..
  ۲۳:۳۶ ۹۶/۰۱/۱۶
  سلامـــ دوستــــ عزیز آقا مهدی همچنین شبتونــ خوشــ در پناه حق
  ۰۸:۰۲ ۹۶/۰۱/۱۶
  آرزو میکنم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌در این روز زیبا ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌نسیم مهر و محبت  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ زلف خاطرتان را بیاراید  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ تپش عشق ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌حیات را در وجودتان  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌گل افشانی کند ‌ ‌ ‌ ‌ ‌و شور زندگی  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌درجانتان متلاطم گردد ........‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌تقدیم به ‌ ‌ ‌دوست عزیزم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌.........‌ ‌ ‌ ‌
 • ۷ بازدید
  #سیزدهـ بدر گذشتـ 
و مڹـ
دلشورهـ دارمـ ڪہ مبادا
دستیـ
#دلیـ
و زبانی
تو را آرزو ڪرده باشد و
مرغـ آمیڹـ
زبانمـ #لاڸـ
شنیدهـ باشد…
تو ماڸـ منیـ
حتیـ اگر نخواهیـ امـ و
از مڹـ بیزار باشیـ…
#باز_همـ_منـ_دوستتـ_دارمـ
  ۱۹:۵۷ ۹۶/۰۱/۱۴
  سلامـ سال نو شما هم مبارکـ آقا ایرج عزیز بهترین ها رو براتون آرزو میکنم ❣️
  ۰۸:۱۹ ۹۶/۰۱/۱۴
  سلام هم سال نو مبارک باشه هم سیزده بدر انشاالله که همتون خوشبخت و عاقبت به خیر باشید با عزیزانتان روزگارتان شیرین باشه
  ۰۲:۰۴ ۹۶/۰۱/۱۴
  سلامـ دوستـ مهربونمـ #parifam مثلـ همیشهـ چشات قشنگــ میبینه ☺️ زنده باشی شبتونـ بخیـــر ✔️
 • ۱۱ بازدید
  منـ با صدایـ نفسـ کشیدنتـ همـ
#عاشقیـ_میـ_کنمـ
حتیـ اگر آرامـ و بیـ ‌صدا خودمـ را
بگذارم در دست‌هاتـ و برومـ
حتیـ وقتیـ از کنارتـ رد شومـ
برای پرتـ نشدنـ حواستـ
بوی #تنتـ را پُکـ بزنمـ؛ نه'
تو را با هیچ‌چیز عوضـ نمی‌کنمـ
حتیـ با #زندگیـ..
تو 
یكـ اتفاقـ سر زده ای برایـ منـ 
#لطفا_سرزدهـ_نرو..
  ۰۳:۳۵ ۹۶/۰۱/۹
  سلامـــ فتانه خانم تشکر فراوانــــ نظر لطف شماســــ ❣️
  ۰۱:۵۴ ۹۶/۰۱/۷
  @900qwerty سلام همه پستاتون #عاااااالـــــے و #لااااااایــــــڪ
  ۱۹:۱۰ ۹۶/۰۱/۶
  سلامـ دوستــ عزیز #فانوس تشکر فراوانــــ الهی زندگیتونـــ پر از آرامشــ، شادی، برکت در پناه حق ❣️
 • ۱۵ بازدید
  #اسمشـ_چیستـ؟
این حسـ، اینـ حالـ
همینـ کهـ وقتیـ به تو فکر می‌کنمـ
از گوشه‌ی #لب‌هایمـ لبخند چکهـ می‌کند
اسمشـ چیستـ؟
این کار، اینـ رفتار
که نشسته‌امـ و تو را #مو به مو مرور می‌کنمـ
و عطر #موهایتـ گیجمـ می‌کند؟
اسمشـ چیستـ؟
اینـ رویا، این خیالـ
که تو از دور می‌آییـ و انارهایـ باغ شعرمـ
کالـ کالـ، سینه چاکـ می‌کنند؟
اسمشـ را
چه بگذارمـ که تو
#دوستتـ_دارمـ_معنیشـ_کنیـ؟
  ۰۰:۰۰ ۹۶/۰۱/۶
  سلام گلم ممنونم
  ۲۳:۵۴ ۹۶/۰۱/۵
  سلامـ دوستــ خوبمـ #مهدیه خانم لایکــ به مهربونیتــ زنده باشی مهربونـــ شبتونــ خوشــ ☪️
  ۲۳:۴۳ ۹۶/۰۱/۵
  عالی لاییککککک
 • ۱۲ بازدید
  یڪـ #نـ؋ـر هستـ
میانِـ شبِـ تاریڪِ دلمـ،
ڪـہ بـہ منــ نزدیڪ استـ
و #نـ؋ـســ مے گیرد
از #جانمـ؛
پایِ #عشقشــ هستمـ
و بـہ قدرِ عطشِــ موج
ڪـہ از دامنِـ دریا بـہ ساحل ریزد،
منــ #ڪنارش هستمـ
موج بر موج
بـہ او مے رسد
این خستـہ یِ جانــ،
او بهایِ دلِـ درگیرِ مرا مے داند؟
#منـ_به_رویایــ_شبــ_تاریکشــ_دلـ_بستمــ ..
  ۰۲:۴۳ ۹۶/۰۱/۲
  سـلامـ ممنــووونـمـ بابـتـ تگـتونـ..قشنــ✔ـگـ بـود
  ۲۱:۰۸ ۹۶/۰۱/۱
  سلام ممنون ،همچنین
  ۱۹:۳۴ ۹۶/۰۱/۱
  سلامـ دوستــ عزیز #نفس خانم لایکــ به وجودتـ❣️ شب خوشـیــ داشته باشید
 • ۱۴ بازدید
  #سفرهـ_ی_هفتـ_سینمـ_لاله_نمی_خواهد 
سنبل و سوسنـ می خواهد تا 
سلامتیـ و سرور.. و#شادیـ بیاورد
سفره ی هفتـ سینمـ
#غم نمیـ خواهد 
سبزی و سکهـ میـ خواهد تا #سربلندیـ و #نشاطـ بیاورد 
سفره هفتـ سینمـ نگرانیـ نمی خواهد 
#سیب و سنجد و سماغ
میـ خواهد تا #سروریـ تندرستیـ و امید بیاورد 
سفره هفتـ سینمـ آینه و آبــ و ماهیـ قرمز میـ خواهد 
که #سلامتیـ و عشقـ "هدیه بیاورد 
و سفره ی هفتـ سینمـ #تو را می خواهد کنار آیهـ های قرآنـ"
تا برایـ منـ آرزویـ #خوبـ از خدا" طلبـ کنیـ 
#سالـ_نو_مبارکـ_دوستایـ_گلمـ..
  ۱۱:۵۴ ۹۶/۰۱/۳
  مرسی سال نو مبارک
  ۰۱:۲۸ ۹۶/۰۱/۱
  سـلام خعلی ممنووونم..عیـد شمام مبارڪ
  ۰۰:۰۶ ۹۶/۰۱/۱
  سلامـ دوستــ عزیز پریسا خانم عید شما هم مبارکـ سالی پر از آرامشـ، برکت، شادیــ، سلامتی در کنار خانواده، دوستان❣️
 • ۹ بازدید
  #روزگاریــ_خواهد_رسید..

همچنانــ که در #آغوشــ دیگریــ خفته ایــ ،
به #یاد منــ
ستاره ها را خواهیــ شمرد تا #آرامـ شویــ 
#دلتــ هوایمــ را خواهد کرد..
به یاد خواهیــ آورد 
باهمــ #بودنــ هایمانــ را ...
به یاد خواهیــ آورد #خندهـ هایمــ را ..
به یاد خواهیــ آورد #اشکــ هایمــ را ..
مطمئنمـ در آن لحظهـ در دلتـ می گوییــ :
#منــ_تو_را_میــ_خواهم ....
ولیــ آن لحــــــظه دیگر برگشتیــ 
امکانــ پذیر نیستــ ..
و #منـ_در_آغوشـ_دیگریـ_تصویر_تو_را_فراموشـ_خواهمـ_کرد..
  ۰۴:۲۸ ۹۵/۱۲/۳۰
  خاطره ها هیچ وقت پاڪ نمےشوند. شاید کم رنگ بشوند اما پاڪ نمےشوند گوشہ اے گم مےشوند گوشہ اے از ذهنت را مےگیرند و ناگہان یڪ روز،یڪ جا وسط خنده هاےمستانہ خاطره ها تورابہ فکرفرو مےبرند...سلام پیشاپیش عیدشمامبارک
  ۰۱:۱۴ ۹۵/۱۲/۳۰
  سلامـ دوستــ عزیز #خوشبختم نگاهتونـ عالیه مهربونـ❣️ سال نو مبارک سالی پر از آرامشـ، شادی، برکت... شب خوشـیـ داشته باشید ✔️
  ۰۱:۱۲ ۹۵/۱۲/۳۰
  سلامـ دوستــ عزیز #سان نگاهتونـ زیباستـ مهربونمـ❣️ سال نو مبارک بهترینها رو براتون آرزومنـدمـ. شب خوشـیـ داشته باشید ✔️
 • ۱۰ بازدید
  #مادرمـ_فرشتهـ_استــ.. 
ولیــ هیچوقتــ ندیدمــ پرواز کند زیرا به #پایشـ
منــ را بستهـ بود برادرمــ را پدرمــ را و همه ی #زندگیشــ را…
همهـ راه ها به عشقــ “#مادر” منــ ختمــ میشود مادر منــ ،
#عشقــ منــ استــ… 
میترسمــ برای ماندنــ در کنارمــ از #بهشتــ به جهنمــ بیاید مادرستــ دیگر …

#روز_عشقــ_مادر_را_بهـ_تمامیــ_مادرانــ_عزیز_تبریکــ_میگویمــ..
  ۰۰:۴۹ ۹۶/۰۱/۳
  ممنون.همچنین
  ۰۰:۴۸ ۹۶/۰۱/۳
  نگاهتونــ عالیـه مهربون، زنده باشی شب خوشـیــ براتون آرزومنـدمـ ❣️
  ۰۰:۴۲ ۹۶/۰۱/۳
  عالی❤
 • ۲۰ بازدید
  #نمیـ_خواستمـ_ناراحتتــ_کنمـ_اما_انگار_کردمـ.. 
با دوستـ داشتنـ زیادمـ.. 
با هی #ببینمتـ هایمـ..
با همیشهـ #ببخشــ ها..
و همیشهـ دلمـ برایـ تو #تنگــ شده هایمــ ..
نمیـ خواستمـ ناراحتتـ کنمـ،
اما انگار کردمـ'
وقتیـ که نامـ تو را بلند میخواندمـ..
وقتیـ که در همیشهـ، هرجا تو را به #نامـ کوچکتـ صدا می کردمـ..
وقتیـ که آنـ همه تو را #خوابــ دیدمـ..
نمی خواستمـ، اما..
#حالمـ_بدهـ_نرو_با_رفتنتـ_به_منـ_غمـ_ندهـ..
  ۲۲:۳۳ ۹۵/۱۲/۳۰
  ممنون
  ۱۸:۱۹ ۹۵/۱۲/۲۸
  سلامـ دوستــ عزیز #نفس نگاهتونــ عالیـ عصرتون به خوشی❣️
  ۱۸:۱۴ ۹۵/۱۲/۲۸
  عالیه
 • ۱۸ بازدید
  #اینکهـ_تمامیــ_لحظه_ها_به_تو_فکر_کنمـ_و_نفسمـ_بند_بیاید.. 
کاغذهایــ سفید را 
از اسمــ تو سیاهـ کنمـ ..
اینکه در خیابانیــ شلوغــ 
 همزمانــ
 تو را در هزار #نقطهـ ببینم..
#نامتــ را بارها و بارها 
زیر لبــ زمزمهـ کنمـ و #بغضــ کنمــ...
و دلــ خوشــ کنمــ 
به #عکســ کوچکیــ از تو 
که آنقدر به آن #خیرهـ شده امــ 
که دیگر #کمرنگــ شده ..
و تو هیچــ ندانیــ 
که دوستتــ دارمــ حتیــ..
میــ بینیــ ، 
#دوستــ_داشتنتــ_اصلا_کار_سختیــ_نیستــ..
  ۱۴:۰۸ ۹۵/۱۲/۲۲
  سلامـ دوستــ عزیز #پریسا_خانم لایکــــــ به همراهی پر مهرتون مهربونــ❣️ روزتون قشنگــ (^_-)
  ۱۰:۲۳ ۹۵/۱۲/۲۲
  سلام لاییک✔✔
  ۰۰:۱۳ ۹۵/۱۲/۲۲
  سلامـــ دوستــــ عزیز #پگاه_خانم لایکــــــ به مهربونیتــــ❣️ شب خوشـیـــــ داشته باشید در پناه حقــ✔️
 • ۱۶ بازدید
   #هی_تــو_نمیدانمــ_نامتــ_را_چهـ_بگذارمــ…

مخاطبــ خاصــ.. 
تمامــ زندگیــ.. 
دلیلــ #نفســ کشیدنمــ…
همهـ وجود…
یا تنها #عشقمــ…
به هر نامیــ که باشیـ
بدانــ
آرامــ
برایتــ جانــ میدهمــ'
#وقتیــ_تو_نباشیــ…
  ۱۸:۱۸ ۹۵/۱۲/۲۱
  سلامــ دوستـــ عزیز #پگاه همچنین شب خوشـیــ براتون آرزو_منـدم✔️
  ۱۸:۱۵ ۹۵/۱۲/۲۱
  سلام مرسی از حضورتون
  ۱۴:۲۶ ۹۵/۱۲/۲۱
  سلامـ دوستــ عزیز #مهتاب_خانم چشات قشنگــ میبینه مهربونــ❣️ روزتون قشنگــ✔️
 • ۱۳ بازدید
  #وقتــ_خوابمــ_را_از_کجا_میدانیــ؟
که اینگونهـ خرابــ میشویــ رویــ افکارمــ...
که #موهایتــ را
میسپاریــ بهـ باد
که شانهـ هایمــ را
روانیــ کنند.. 
وقتــ خوابمــ را 
از کجا میدانیــ؟
#کهـ_اینگونهـ_حرامشــ_میکنیــ..
  ۱۹:۲۴ ۹۵/۱۲/۲۰
  heh....mamnoon
  ۱۹:۲۳ ۹۵/۱۲/۲۰
  به آرزوت برسی ☺️
  ۱۹:۲۱ ۹۵/۱۲/۲۰
  merc :)
 • ۱۵ بازدید
  #لبخند_تو...
سیبــ ترینــ حادثه ی زمینــ استــ...
که شیطانــ را همــ برایــ تماشا 
بهــ #زمینــ کشاندهــ...
#بخند محبوبــ منــ...
خدا را چهـ دیدیــ
شاید اینــ بار 
#لبخند_تــو_آدمــ_را_بهشتیــ_کرد...
  ۱۹:۲۰ ۹۵/۱۲/۲۰
  ax ali
  ۰۰:۱۶ ۹۵/۱۲/۱۹
  سلامـــ دوستـــ عزیز #pareend لایکــــــ به وجودتـــ مهربونــم❣️
  ۰۰:۱۵ ۹۵/۱۲/۱۹
  سلامـــ داداش گلمـــ #یاسر❣️ فداییــــ لایکــــــ به مهربونیتــــ↗️❣️↘️
 • ۱۲ بازدید
  #روزیــ_کهـ_نفســ_هایــ_تو 

کنار نیســ هایــ منــ برقصد بهـ تولدیــ دیگر پاسخی خواهمــ داشتــ... 
و آنگاهـ که به زیباترینــ حســ جهانــ
دستهایمانــ را در هم فشردهـ ایمــ،
#دوستتــ دارمــ را
آرامــ…  آرامــ
در گوشــ تو خواهمــ خواند.
#چشمهایتــ را ببند
آغوشیــ از آنــ دورها
برایتــ هدیهـ آورده امــ...
  ۱۱:۳۶ ۹۵/۱۲/۱۸
  سلامـــ دوستــ عزیز #آنیتا_خانم نگاهتونــــ عالیه مهربونــــــ ️⚜️ روز خوشی داشته باشید ❣️
  ۱۱:۳۶ ۹۵/۱۲/۱۸
  سلام خاهش
  ۱۱:۳۲ ۹۵/۱۲/۱۸
  سلامـــ مرسی مهتاب
 • ۱۰ بازدید
  #میــ_خواهمــ_باشمــ، 
نهـ در یکــ #قدمیــ اتــ، نهـ حتیــ در #همسایگى اتــ.. 
مى خواهمــ مثلــ یکــ حســ #خوبــ باشمــ در #قلبتــ، کنار همه ابدیتــ هایتــ.. 
مى خواهمــ در #ذهنتــ باشمــ، کنار #خاطره_هاییــ کهـ هیچوقتــ فراموشــ نمى کنیــ، کنار همه شبهاییــ که تا صبحــ بیداریــ.. 
مى خواهمــ گوشهـ #ذهنتــ باشم؛ همانــ گوشه اى که #خاکــ مى خورد، اما هستــ.. 
#مى_خواهمــ_یادمــ_با_تو_باشد_حتى_اگر_نباشمــ_کنارتــ...
  ۲۰:۲۱ ۹۵/۱۲/۱۶
  سلامـــ دوستــــ مهربونمــــ #پریسا_خانم لایکــــــ به وجودتـــ مهربونــ ❣️ همچنین شب شما هم پر از شادی در پناه حق✔️
  ۲۰:۱۹ ۹۵/۱۲/۱۶
  سلام شب شما مملو زیبایی لاییک✔✔
  ۲۰:۱۸ ۹۵/۱۲/۱۶
  سلامـــ دوستــــ عزیز #منیره_خانم لایکــــــ به مهربونیتــــــــ ❣️ شبتون پر از آرامشـــــــــ در پناه حقــ✔️
 • ۱۴ بازدید
  #چقدر_اینــ_رنگــ_مو_بهـ_تو_می_‌آید.. 
قرار نیستــ حرفــ تازه­ایــ بزنمــ
هنوز هم«دوستتــ می داشتمــ»؛
این ماضیــ عزیز #استمراریــ
در پوستــ و
خونــ و
شعر و
تماشایــ منــ جریانــ دارد.
کافیــ ستــ کمیــ به عقب­تر برگردیمــ،
درستــ به همانــ #شبــ،
منــ با تو،
تو با منــ.. 
هنوز همــ آن تار #مو،
سیاه و بلند،
روی سینه­امــ...
#راستیــ_اینــ_رنگــ_مو_چقدر_به_تو_میــ‌_آید..
  ۰۰:۲۴ ۹۵/۱۲/۱۶
  سلامـــ داداش گلمـــ #یاسر فداییــــ مهربونمـــ❣️ شب خوشـــــ ✔️
  ۲۳:۵۹ ۹۵/۱۲/۱۵
  سلام شبـ بخیـر داداشــ جمـــــــال ... مثل همیشـه عــــالے ⛤ ⛤ ⛤
 • ۱۴ بازدید
  #ﺣ_ســ_ﻗﺸﻨﮕﯿ_ه_ﯾﻜ_ﯽ_ﻧﮕﺮﺍﻧ_ت_ﺑﺎﺷ_ه،
ﯾﻜیــ ﺑﺘﺮﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘتــ ﺑﺪﻩ، 
ﺳﻌیــ ﻛﻨﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘتــ ﻧﻜﻨﻪ ‌‌َ
#ﺣ_ســ_ﻗﺸﻨﮕﯿ_ه ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯشــ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸیــ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺪﻩ
#ﻋﺰﯾﺰ_ﺩﻟ_مــ_ﺭﺳﯿﺪ_یــ؟
ﻗﺸﻨﮕﻪ ، ﯾﻬﻮ ﺑﻐﻠتــ ﻛﻨﻪ،
ﯾﻬﻮ . . .
ﺗﻮ ﯼ ﺟﻤﻊ . . .
ﺩﺭ ﮔﻮﺷتــ ﺑﮕﻪ #ﺩﻭﺳ_تــ ﺩﺍﺭﻡ 
ﺑﮕﻪ ﻛﻪ ﺣﻮﺍﺳمــ ﺑﻬﺖ ﻫﺴﺖ !
ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﺍﺯتــ ﺣﻤﺎﯾتــ ﻛﻨﻪ،ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ 
ﺁﺭﻩ ...
#ﺩﻭﺳ_تــ_ﺩﺍﺷﺘ_نــ_ﻫﻤﯿﺸ_هــ_ﺯﯾﺒﺎﺳ_تــ ..
  ۱۹:۲۰ ۹۵/۱۲/۲۰
  like
  ۲۱:۲۲ ۹۵/۱۲/۱۵
  سلامـــ دوستــــ عزیز #آنیتا_خانم تشکر فراوانــــ ❣️ شبتون خوش ✔️
  ۱۷:۴۸ ۹۵/۱۲/۱۵
  عااالی
 • ۱۲ بازدید
  #ﻋﺰﻳﺰ_ﻣنــ، 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘیــ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻧﻴﺴتــ ﻛﻪ ﻳکــ ﺭﻭﺯ، ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﺎﻧیــ، ﺯﻧگــ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺍتــ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺁنــ ﺭﺍ ﺑﻪ #ﺩﺳﺘﻬﺎیــ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ . 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘیــ ﺳﺎﺧﺘنــ #ﻋﺮﻭﺳکــ ﻛﻮﭼﻜﻰﺳتــ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ #ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺮﻡ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴنــ #ﺳﺎﺩﮔیــ َ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻰ،
 ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩتــ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨســ ﺁﻥ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ #ﻋﺸقــ ﻭ #ﺍﻳﻤﺎنــ ﺑﺎﺷﺪ...
  ۲۲:۵۹ ۹۵/۱۲/۱۴
  سلامـــ دوستـــ مهربونمـــ #پریسا_خانم لایکــــــ به وجودتـــ مهربونــ ✔️ شب خوشـیـــــ داشته باشید ❣️
  ۲۲:۵۷ ۹۵/۱۲/۱۴
  سلام لاییک✔✔
  ۱۹:۰۰ ۹۵/۱۲/۱۴
  سلام آقا جمال خواهش می کنم :))
 • ۱۸ بازدید
  #لایــ_شبــ_بوهایــ_زندگیــ..
عطر #نفسهایتــ فضایــ احساسمــ را 
نوازشــ میــ کند'
منــ نهـ در کلبه ی احزانــ
بلکهـ در عمقــ #باورتــ سکنیــ گزیده امــ...
بگذار پیراهنــ وصالتــ نصیبــ #زلیخا شود...
منــ اما ...
#راضیمــ_بهـ_ضربانــ_روحــ_بخشــ_باورتــ...
  ۱۹:۱۴ ۹۵/۱۲/۱۲
  سلامـــ دوستــــ عزیز #افرا_خانم نگاهتونــــ زیباستــــ مهربونــــ ❣️ شبتون خوش ✴️
  ۱۹:۰۸ ۹۵/۱۲/۱۲
  سلامـــ دوستـــ مهربونمــــ #رکسانا_خانم خواهشـ میکنم ❣️
  ۱۵:۴۰ ۹۵/۱۲/۱۲
  مثل همیشه بسیارزیبا
 • ۲۵ بازدید
  #بهـ_منــ_ایمانــ_بیاور

در یکــ لحظهـ میــ توانمــ
تنها یکــ لحظهـ
خورشید را بهـ #آغوشتــ بیاورمــ
و ماهـ را بهـ اتاقتــ
بهــ منــ ایمانــ بیاور
معجزهـ منــ
آغوشــ زنیــ استــ بهـ طعمــ دریاها
#چیزیــ_که_هیچــ_بهشتیــ_ندارد..
  ۰۱:۴۶ ۹۵/۱۲/۷
  سلامـــ دوستــــ عزیز #پریسا_خانم لایکــــــ به وجودتـــ شب شما هم پر از آرامشـــــــــ در پناه حقــ✔️
  ۰۱:۲۳ ۹۵/۱۲/۷
  سلام شب شمادلنشین لاییک✔✌
  ۱۹:۲۴ ۹۵/۱۲/۶
  سلامـــ داداش گلمـــ #آرمین فدایــ وجودتـــ ❣️
 • ۱۳ بازدید
  #آنــ‌_قدر_جایــ_خالیتــ_اینجاستــ، 
که کنارمــ دراز می‌کشد
برایمــ قصهـ می‌گوید،
سر بر #شانه‌امــ میــ ‌گذارد
وگاهـ باهمــ، #گریهـ می‌کنیم...
آن قدر به نبودنتــ، #عادتــ کرده‌امــ
که اگر یکــ روز بیاییــ
#دلمــ برای جایــ خالیــ ‌اتــ تنگــ می‌شود
دلمــ برای #دلتنگیــ ‌ات، دلم برای #آوازهاییــ
که جایــ خاصیــ ‌اتــ می‌خواند...
#هم_دوستــ_دارمــ_که_بیاییــ_همــ_می_‌ترسمــ_که_بیاییــ..
  ۱۴:۱۸ ۹۵/۱۲/۱۶
  شکرا عله انتقاد #راحیل
  ۱۰:۴۵ ۹۵/۱۲/۱۶
  تمنیت ان یكون ملفك خالی من الصور الخلیعه لكان افضل ملف ... واعتذر علی انتقادی....
  ۱۴:۵۱ ۹۵/۱۲/۵
  سلامـــ دوستــــ عزیز #محبوبه_خانم لایکــــــ به همراهی پر مهرتونـــ تشکر ✴️
 • ۱۶ بازدید
  #چشمانتــ_را_بهـ_چشمانمــ_گرهـ_بزنــ.. 
نترســ اتفاقــ خاصیــ نمیــ افتد '
تنها شاید اینــ وسطــ، 
اندکیــ هوایــ #عاشقیــ بهـ سرتــ بزند' 
#لجبازیــ_نکنــ'
مدتهاستــ عاشقــ نبوده ایــ، 
مدتهاستــ 
سرانگشتانــ ظریفــ زنیــ 
#قلبتــ را لمســ نکردهـ
پســ چرا اینــ بار 
بامنــ و عاشقانهـ هایمــ 
کنار نمیــ آییــ #عزیز؟ 
#تو_فقطــ_پنهانیــ_عاشقمـ_بمانــ_و_دیگر_هیچــ...
  ۱۲:۵۸ ۹۵/۱۲/۴
  ۱۲:۵۷ ۹۵/۱۲/۴
  سلامـــ دوستــــ مهربونمــــ #محبوبه_خانم همچنین روزتون خوش ❣️
  ۱۲:۵۶ ۹۵/۱۲/۴
  سلامـــ دوستــــ عزیز #سارا_خانم لایکــــــ به مهربونیتـــ ❣️ روز تون خوش ☪️
 • ۲۷ بازدید
  #پسرکــ_جلویــ_خانومیــ_را_میــ_گیرد_و_با_التماســ_می_گوید :
خانومــ؟ تو رو خدا یهـ شاخهـ گلــ بخرید، زنــ در حالیــ که گلــ را از دستشــ میــ گرفتــ
نگاهـ پسرکــ را رویــ #کفشــ هایشــ حســ کرد، چه کفشــ هایــ #قشنگیــ دارید '
زنــ لبخندیــ زد و گفتــ: #برادرمــ برایمــ خریدهـ استــ دوستــ داشتیــ #جایــ منــ بودیــ؟
پسرکــ بیــ هیچــ درنگیــ محکمــ گفتــ : 
#نه_ولیــ_دوستــ_داشتمــ_جایــ_برادرتــ_بودمــ...
  ۱۷:۱۹ ۹۵/۱۲/۹
  سلامـــ دوستــــ عزیز #محدثه لایکــــــ به وجودتـــ مهربونــ ❣️
  ۱۷:۱۵ ۹۵/۱۲/۹
  عالی لایک
  ۲۳:۰۹ ۹۵/۱۲/۶
  شکرا راحیل❣️
 • ۲۳ بازدید
  #مُدامــ_غلتــ_میزنیمــ...
از اینــ پهلو بهـ آنــ پهلو ،
خودمانــ را قانعـ میکنیمــ کهـ #بخوابیمــ؛
به خودمانــ قولــ میدهیمــ کهـ اینــ اخرینــ بار استــ کهـ صفحه ی #گوشیــ را روشنــ ‌میکنیمــ؛
اما به کسریــ از #ثانیهـ فراموششــ میکنیمــ و دوبارهـ همانــ #آشــ و همانــ #کاسهـ'
چقدر گمــ کرده دارد این #نسلِــ انتظار..
یادمانــ باشد اگر روزیــ فرزندمانــ از دلتنگیــ گفتــ به آرامیــ بگوییمــ'
#درکتــ_میکنمــ_منــ_اینــ_موها_را_در_انتظار_سفید_کرده_امــ...
  ۱۴:۲۸ ۹۵/۱۲/۱۶
  وعلیكم السلام اخی شكرأ لك اسعد الله اوقاتك بكل خیر ...
  ۱۴:۱۵ ۹۵/۱۲/۱۶
  سلامـــ دوستــــ عزیز #راحیل_خانم نگاهتونــــ عالیه مهربونــــــ ❣️ روز تون خوش
  ۱۰:۴۶ ۹۵/۱۲/۱۶
  عالی بود احسنت
 • ۱۸ بازدید
  #منــ_آرامــ_دوستتــ_خوامــ_داشتــ...          طــــــــــورے کہ حتے خــــــــــودٺــ هـــــم
از این عشـــقــ   بویــــــــــے نبـــــرے َ  همینــ کہ #بودنــــٺــ را
 حــــــــــســ کــــــــــنمــ             کافــــــــــیستــ.. 
 تو در دنیـــــاے #زیبایتــ_عاشـــــقــ_باشــ'
مــــــــــڹــ از دور عاشقــــــــــے
 خواهـــــمــ کــــــــــرد...
 اصلا...
 مرا چہ بہ عاشقیــ، 
 #منــ_برایــ_تو..
  ۱۹:۳۱ ۹۵/۱۱/۲۹
  خواهش میکنم....شب خوبی داشته باشین دوست عزیز
  ۱۹:۲۸ ۹۵/۱۱/۲۹
  سلامـــ دوستـــــ مهربونمــــ #افرا_خانم مثل همیشه نگاهتونــــ عالیه مهربونــــــ ❣️
  ۱۹:۲۰ ۹۵/۱۱/۲۹
  مثل همیشه عالی...
 • ۲۴ بازدید
  #دلمــ_میخواهد_تمامــ_حســ_نابمــ_را_برایتــ_بنویسمــ '
میدانیــ، گاهی دلمــ میخواهد از شدتــ این دوستــ داشتنــ #بمیرمــ…
میخواهمــ داستانیــ از علاقهـ امــ به تو را بنویسمــ
#یکیــ_بود_یکیــ_بیخیالــ …
خلاصهـ اشــ میشود #دوستتــ_دارمــ، 
احساســ مرا اندازهــ نگیر' 
#تو_را_بیــ_اندازهـ_دوستـ_دارم …
  ۲۰:۱۹ ۹۵/۱۱/۲۸
  فدات ممنونم
  ۲۰:۰۵ ۹۵/۱۱/۲۸
  حتما دوست عزیز (^_-)
  ۱۹:۲۳ ۹۵/۱۱/۲۸
  راستش میخواستم بگم اگه میشه پیج منو هم تبلیغ کنی خیلی مدیونت میشم
 • ۱۹ بازدید
  #‌عزیز_چشمهایمــ_منــ_حســــــــــودمــ..
حتیــ به بادیــ کهـ 
#موهایتــ را نوازشــ میکند
منــ #حسودمــ
حتیــ بهـ آفتابیــ کهـ 
#تنتــ را گرمــ میکند
و تو لباستــ را کمــ میکنیــ
و منــ نگرانــ نگاهــ خورشیدمــ'
منــ حسودمــ حتیــ به #دستانتــ
که گاه دستــ به سینهـ میــ ایستیم..
احساســ می کنم خودتــ را 
در آغوشــ گرفته ایــ
منــ حسودمــ به هر چشمیــ کهـ 
تو را نگاهـ میکند
منــ حسودمــ بهـ #لبخند_هایتــ!
از #نثارشانــ به دیگرانــ
#منــ_حسودمــ_به_هر_چیزیــ_کهــ_تو_را_حســ_میــ_کند..
  ۱۳:۳۰ ۹۵/۱۱/۲۸
  سلامـــ تشکـــــر #محبوبه_خانم
  ۱۷:۳۷ ۹۵/۱۱/۲۷
  ⚘⚘
  ۱۶:۳۸ ۹۵/۱۱/۲۷
  سلامـــ داداش گلمـــ #یاسر لایکــــــ به وجودتـــ سالار❣️
 • ۱۷ بازدید
  #روز_عـشــق_امسـالــ_را_به_اندازهـ_آغوشــ_تمامیــ_خرس_های_مهربانــ_دنیـا_محتاج_مهربانیــ_های_آغـوشــ_توامــ ...
چه پدر کشتگیــ با اینــ سوتـه دلــ داری..
غـ ـرور تمامــ داراییــ اشــ استــ
حتما که نباید #عشـقتــ را به زبانــ بیاورد
امروز اما ؛
به حرمـتِــ همینــ #روز_عشقــ
پرپر میکنمــ غرور #لعنتتــمــ را
و تا پرپر شدنِــ اینــ #رز قرمز
تنها میانــ این کافهـ شلوغ 
به انتظار مینشینمــ
قــُولــ ،
به زبانــ می آورمــ ...
#زودتـــــر_بیـا ..
  ۱۶:۴۲ ۹۵/۱۲/۱۱
  کم سنه عمرچ؟
  ۱۶:۴۱ ۹۵/۱۲/۱۱
  اتشرفنه ابمعرفتچ
  ۱۱:۵۴ ۹۵/۱۲/۱۱
  لا عادی بلعکس اخی ... انا من مدینة عبادان ... @900qwerty
 • ۲۴ بازدید
  #اگر_فردا_همــ_بیاییــ_جواب_دلتنگیــ_امشبمــ_را_چهــ_کسیــ_میــ‌_دهد ؟
اگر بیاییــ و خوشیــ بیاوریــ
تاوانــ #عذابــ این روزهایمــ را
چهــ کسیــ می‌دهد؟
امشبــ هوا سرد استــ
نیستیــ و جز #بغضــ
هیچـــ ‌چیز ندارمــ.. 
#میــ_‌لرزمــ_بهـ_خودمــ_تا_بهــ_دادمــ_برسیــ...
  ۲۳:۲۴ ۹۵/۱۱/۲۸
  سلام و شب شماهم خوش
  ۲۳:۲۲ ۹۵/۱۱/۲۸
  سلامـــ دوستـــ خوبمـــــ #saya تشکر فراوانــــ نظر لطف شماســــ ❣️ شبتون پر از آرامشـــــــــ ✴️
  ۲۳:۲۰ ۹۵/۱۱/۲۸
  عالی
 • ۱۸ بازدید
  #خورشید_را_میــ_دزدمــ_فقطــ_برایــ_تو..
میــ گذارمــ تویــ جیبمــ
تا فردا بزنمــ به #موهایتــ...
فردا به تو میــ گویمــ چقدر #دوستتــ_دارمــ'
فردا تو میــ فهمیــ
فردا تو همــ مرا دوستــ خواهیــ داشتــ، میــ دانمــ'
#آخــ... فردا..
راستیــ چرا فردا نمیــ شود؟
اینــ شبــ چقدر طولــ کشیدهــ؟
چرا آفتابــ نمیــ شود؟
#یکیــ_نیستــ_بگوید_خورشید_کدامــ_گوریــ_رفتهـ؟
  ۲۲:۲۵ ۹۵/۱۱/۳۰
  خوب لااقل اصل بده ☺️ کشتی ما رو
  ۲۲:۲۴ ۹۵/۱۱/۳۰
  @J a M a l AHW زیر پست من خصوصی بود؟؟؟ خخخ اوكی مرسی
  ۲۱:۳۸ ۹۵/۱۱/۳۰
  خصوصی بود ☺️
 • ۱۶ بازدید
  #سالهاستـــ_هر_شبـــ_یکـــ_لیوانـــ_از_زخم_هایـــ_شبـــ_را_میــ_بلعم ..
آینهـ میــ پرسد : 
لیوانــ لیوانــ که میــ بلعیــ اش چرا تمام نمیــ شود؟
میـــ دانیـــ، 
سالهاستـــ
گوشهـ ی چشمــ هایمـــ 
#چکهــ می کند ....
  ۱۱:۴۶ ۹۵/۱۱/۲۳
  مررسی رفیق..به همچنین ✋
  ۱۱:۴۲ ۹۵/۱۱/۲۳
  سلام دوست خوبمـــــ #منیره_خانم لایکــــــ به مهربونیتــــــــ ❣️ روز خوشی را براتون آرزو_منـدمـــ ✡️
  ۱۰:۲۱ ۹۵/۱۱/۲۳
  سلام لایییک
 • ۱۱ بازدید
  #منیـــ_کهـ_میـ_بینیــ_اینجا_نشستمــ_همهـ_چیزمــ_رو_فروختمــ..
 نگاهمــ رو به سنگـــ فرشــ زمینــ فروختمــ تا چشمــ هامــ به هر #کســـ و #ناکسیــ نیفتهـ.. 
صدامــ رو به #سکوتـــ فروختمــ تا مبادا با کســـ دیگهـ ایــ همــ صدا بشمــ'
خورشیدمـــ رو به سایهـ ی سردیــ فروختمــ تا دلمــ گرمـــ بشهـ، 
اما دلمـــ...
#دلمــ_گرونــ_بود،
خیلیـــ گرونـــ،
 اما اونـــ رو همـــ #ارزونـــ فروختمـــ، به تو' #میــ_گنــ_چیزهایـــ_ارزونـ_زود_بیــ_ارزشــ_میــ_شنـــ_نهـ؟
  ۲۰:۵۴ ۹۵/۱۱/۲۱
  سلام به رو #ماهتون .... خوشحالم دوباره #دوست_قدیمیم رو میبینم
  ۲۰:۵۲ ۹۵/۱۱/۲۱
  سلامـــ دوستـــ مهربونمــــ #ارغوان_خانم لایکــــــ به مهربونیتــــــــ ❣️ زنده باشی ✡️
  ۲۰:۳۹ ۹۵/۱۱/۲۱
  #likeeeeeeeeee
 • ۱۳ بازدید
  #ندارمتـــ_اما..
#دوستـــ_داشتنتـــ_را_عاشقمـــ، 
اینکهـ شبـــ ها با خیالــ خامیــ بخوابمــ
و صبحــ با امید #مضحکیـــ چشمــ باز کنمــ
منـــ به اینـــ #ناعلاجیــ خود #معتادمــ
و خیالــ #عاقلــ شدنــ هم ندارمــ'
آهـ،اگر بدانیـــ #درد تو چهـ لذتیـــ دارد..
#ندارمتـــ_افسوســـ..
اما ...دوستتـــ دارمـــ'
و من؛
 این دوستـــ داشتنـــ تو را همـــ
#دوستـــ_دارمـــ...
  ۰۱:۵۱ ۹۵/۱۱/۲۱
  ســلام..مچـکـرم..همچنیـــن★
  ۰۱:۴۲ ۹۵/۱۱/۲۱
  سلام ...قربان شما ممنون
  ۰۱:۴۲ ۹۵/۱۱/۲۱
  سلامـــ دوستــــ مهربونمــــ #ملوسک_خانم لایکــــــ به وجودتـــ ❣️ شب خوشـیـــــ داشته باشید ✴️
 • ۱۶ بازدید
  #هر_روز_مرگـــ_فرهاد_ها_را_میبینیمـــ_و_بیوهـ_شدنــ_شیرینـــ_ها...
هر روز #دیوانهـ شدنِـــ مجنونــ ها
اسیریِــ لیلیــ ها را..
و همچنان ظالمانهــ لافِـــ #عشقــ میزنیمــ '
با #شما هستمـــ؟ 
ایـــ عاشقـــ نماها.. 
پا در کویـــ "عشقـــ" نَگُذارید، 
اگر اَهلِـــ خَطَر نیستید..
"عشقـــ" تُحفهـ ی خُداستـــ به ما' 
#حُرمَتـــ بِدارید،
بَســـ است ، بَســـ "
#اگر_عاشقـــ_نیستید_آزاده_باشید..
  ۲۳:۴۰ ۹۵/۱۱/۲۰
  زنده باشین و همچنین
  ۲۳:۳۲ ۹۵/۱۱/۲۰
  سلامــ دوستـــ خوبمـــ #محبوبه تشکر فراوانــــ نظر لطف شماســــ ❣️ شبتون پر از آرامشـــــــــ ✴️
  ۲۳:۲۴ ۹۵/۱۱/۲۰
  سلام لایککک
 • ۱۹ بازدید
  #عكستــ_را_با_خودمــ_دارم
همراهـ صدایــ ضبطـ شده اتـ را
و هر روز
به انجمنــ های ادبیــ سر میزنمــ
گوشه ای به التماســ شاعری را گیر میاورمــ
#عكستــ را نشان میدهم
و سكوتــ ضبطــ شده ی #صدایتــ را.. 
همان #دوستتــ دارم هایی را كه هیچ وقتــ نگفتی..
و بعد اصرار میكنم
تو را بسراید
دیروز بلاخره شاعریــ قبولــ كرد
مدتیــ عكستــ را نگاه كرد...
و به سكوتــ دوستتــ دارم هایتــ گوش داد...
نگاهیــ به منــ كرد و
با لبخند روی تكه كاغذیــ نوشت:
#برگرد_اینــ_دیوانهـ دلشــ_تنگــ_استــ...
  ۰۲:۵۲ ۹۵/۱۱/۱۵
  سلامـــ دوستــــــــ مهربونمـــــــ #آنیتا تشکر فراوانــــ ✔️
  ۰۱:۴۳ ۹۵/۱۱/۱۵
  لاااایک...
  ۲۱:۳۲ ۹۵/۱۱/۱۴
  سلامـــ دوستــــ مهربونمـــ #فاطمه_خانم لایکــــــ به وجودتـــ ❣️ شبتون پر از آرامشـــــــــ ✔️
 • ۲۵ بازدید
  #عشقـــ_منـــ_تو_اشتباهـ_نکنــ_بیــ_رمقــ_منو_رها_نکنــ'
 بذار که تکیهـ گاهـ تو بشهـ همین #دلـــ شکستهـ منــ، با #غممـ غریبه ایــ نکنــ سختــ نگیر تو #سادگیــ نکن غمــ تمومـــ عالمه تو لرزشــ #صدایــ خستمـــ 
#زندگیــ_همینـــ_دقیقه_هاست_عشقـــ_همینــ_نگاه_بین_ماستـــ..
  ۲۳:۱۲ ۹۵/۱۱/۲۳
  بسیار زیبا ،لایک
  ۱۶:۲۵ ۹۵/۱۱/۱۴
  سلامـــ دوستــــ عزیز #افرا_خانم تشکر فراوانــــ بابت همراهی پر مهرتون ❣️
  ۱۶:۲۴ ۹۵/۱۱/۱۴
  سلامـــ داداش گلمـــ #یاسر لایکــــــ به مهربونیتــــــــ ❣️ فداییــــ
 • ۲۲ بازدید
  #‌وقتیـــ_تو_نیستیـــ

شادیـــ کلامـــ نامفهومیــ استــ
و #دوستتـــ میــ دارمــ رازیــ استـــ
که در میانـــ #حنجره_امــ_دقــ_میــ_کند'
وقتیــ تو نیستیــ 
منــ فکر میــ کنمــ تو
آنقدر #مهربانیــ
که توپــ هایــ کوچکــ بازیــ
تصویرهایــ صامتــ دیوار
و اجتماعـ شیشه هایــ فنجانــ ها،حتیــ
از دوریــ تو رنجــ میــ برند
و #منــ_چگونهـ_بیــ_تو_نگیرد_دلمـــ ؟
#اینجا_که_ساعتــ_و_آیینه_و_هوا_بهـ_تو_معتادند..
  ۱۲:۴۲ ۹۵/۱۲/۱۰
  سلامـــ دوستــــ عزیز منیره خانم تشکر فراوانــــ ❣️
  ۱۳:۱۶ ۹۵/۱۱/۱۷
  سلام لایییکه✔✔✔
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۱۱/۱۴
  سلامـــ دوستــــ مهربونمـــ #جیگل نگاهتونــــ عالیه ❣️ شبتون پر از آرامشـــــــــ ☪️
 • ۲۹ بازدید
  #میــ_ترسمــ_از_نبودنتـــ_و_از_بودنتـــ_بیشتر'
نداشتنـــ تو #ویرانمـــ می کند
و #داشتنتـــ_متوقفمـــ'
وقتیــ نیستیــ کسیــ را نمیــ خواهمــ
و وقتیــ هستیــ "تو را" میــ خواهمــ
رنگهایمــ بیـــ تو #سیاهـ استــ و در کنارتــ #خاکستریــ_امـــ
#خداحافظیــ_اتــ_به_جنونم_میــ_کشاند، 
و سلامتــ به پریشانیــ امــ؟
بیــ تو دلتنگمــ و با تو بیــ قرارمــ
بیــ تو خسته امــ و با تو در فرار
در خیالــ منــ بمانــ
از کنار منــ برو
#منـــ_خو_گرفته_امــ_به_نبودنتـــ..
  ۲۲:۱۸ ۹۵/۱۱/۱۳
  ♣️
  ۱۴:۵۱ ۹۵/۱۱/۱۳
  سلامـــ دوستــــــــ مهربونمـــــــ محبوبه_خانم لایکــــــ به همراهی پر مهرتون ❣️
  ۱۲:۳۲ ۹۵/۱۱/۱۳
  لااایک....
 • ۲۶ بازدید
  #‌هرکســــــــ_توییــــــــ_دارد_و_در_تمامــــــــ_روز_مرگی_هایشـــــــ_به_توییــــــــ_فکر_میکند'
اصلا بدونــــــــ اینکه انسانــــــــ "تو" داشته باشد هیچ چیز زیبا نیستــــ، 
#تو_همــــــــ_تویی_داریــــــــ…
همان طور که منــــــــ "تو"یی دارمــــــــ...و تمامــــــــ #گذشتگانــــــــ ما نیز..
#ادامه_در_کامنــتــــــًــ ✔️
  ۲۱:۱۴ ۹۵/۱۱/۱۲
  سلامـــ دوستــــــ خوبمــــــ #دختر_آریایی لایکــــــ به مهربونیتــــــــ ❣️ صد سالم زنده باشی ☺️
  ۲۰:۲۲ ۹۵/۱۱/۱۲
  سلام صد سلام ..لایـــــــــــک ولایـــــــــــــک
  ۱۶:۲۵ ۹۵/۱۱/۱۲
  الحمد الله خوبم شما خوبی